Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "Die Sprachpolitik auf den Balearen", "Zeitschrift für Katalanistik", Issue 16, Pages 19-29, 2003. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "2003: Una inflexió en la normalització lingüística de les Illes Balears?", "L'Espill", Issue 15, Pages 143-157, 2003. Paper.
  • Corbera Pou, Jaume, "'Joan VENY: Llengua i entorn natural. Barcelona, Ed. 62, 2001.'", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Volume Gener-febrer, Issue 139, Pages 18, 2003. Review.
  • Corbera Pou, Jaume, "'KOPPELBERG, Stephan (1998): Untersuchungen zum lateinischen Erbwortschatz des Katalanischen. Aspekte der Klassifiezerung und Differenzierung im Verhältnis zu Gallo- und Hispanoromania. Münster: Nodus Publikationen, 496 p.'", "Estudis Romànics", Volume XXV, Pages 375-377, 2003. Review.
  • Corbera Pou, J., "L'alguérais, un dialecte de frontière du catalan", "Revue de Linguistique Romane", Volume 67, Issue 267-268, Pages 321-339, 2003. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Pompeu Fabra, Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll, tres pilars fonamentals de la llengua catalana moderna.", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Issue 113, Pages 23-34, 2003. Paper.
  • Villaverde i Vidal, Joan-Albert, "Algunes dades sobre el coneixement i la transmissió del català a les Illes Balears", "Treballs de Sociolingüística Catalana", Issue 17, Pages 159-167, 2003. Paper.
  • Villaverde i Vidal, Joan-Albert, "El foment de l'ús del català a les Illes Balears", "Treballs de Sociolingüística Catalana", Issue 17, Pages 271-273, 2003. Paper.
  • Gelabert i Mas, Joan / Villaverde i Vidal, Joan-Albert, "Conclusions. Consideracions i propostes dels participants", "Treballs de Sociolingüística Catalana", Issue 17, Pages 286-292, 2003. Paper.