Listen

Publications in journals

 • Bibiloni, Gabriel, "Accents estrangers", "Llengua Nacional", 2004. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "L'any Francesc de Borja Moll", "Estudis Romànics", Volume XXVI, Pages 283-286, 2004. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "Els coneixements de català segons el cens de població de l'any 2001", "Treballs de Sociolingüística Catalana", 2004. Paper in press.
 • Melià Garí, Joan, "El català a la Unió Europea", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 837, Pages 4-8, 2004. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "Dinamització lingüística per a joves de secundària", "Llengua i Ús", Issue 30, Pages 4-13, 2004. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "Immigració i normalització lingüística", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 840, Pages 15-19, 2004. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "De la inexistència a la desigualtat", "Llengua, Societat i Comunicació", Issue 2, Pages 29-33, 2004. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "L'Espill, 15: Present i futur de la llengua catalana", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 837, 2004. Review.
 • Melià Garí, Joan, "Calidoscopi lingüístic: un debat entorn de les llengües de l'estat", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 839, 2004. Review.
 • Melià Garí, Joan, "Francesc de B. Moll i la llengua literaria", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 848, Pages 46-47, 2004. Review.
 • Corbera Pou, J., "70 anys de cultura catalana a les Balears.", "El Temps", Pages 94-95, 2004. Review.
 • Corbera Pou, J., "The Languages of Spain", "Journal of the School of Language, Literature and Culture Studies", Volume I, Pages 127-146, 2004. Paper.
 • Alomar Canyelles, A. I., "Cuenca, Maria Josep / Pérez Saldanya, Manuel (2002): Guia d'usos lingüístics. 1. Aspectes gramaticals. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana", "Estudis Romànics", Issue 26, Pages 349-361, 2004. Review.