Listen

Publications in journals

  • Bibiloni, Gabriel, "'Bloc' o 'blog'", "Llengua Nacional", Issue 53, 2005. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Actes del 3r Simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanparlants", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 843, 2005. Review.
  • Melià Garí, Joan, "Cap a una sostenibilitat lingüística", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 846, Pages 51-52, 2005. Review.
  • Alomar Canyelles, A. I.; Marí, Isidor, "La situació lingüística a partir de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears", "Llengua i Dret", Issue 43, Pages 213-246, 2005. Paper.
  • Gomila Garcies, Miquel, "El nom, la unitat i la normalitat", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 846, 2005. Summary.
  • CALAFAT, Rosa, "La televisió: llengües, moviments estratègics", "La Revista. Models d'empresa als mitjans", Pages 34-34, 2005. Paper.
  • Villaverde i Vidal, Joan-Albert, "L'Enquesta sociolingüística 2003: principals resultats", "Treballs de Sociolingüística Catalana", Issue 18, Pages 63-96, 2005. Paper.