Listen

Publications in journals

 • Bibiloni, G., "Els joves de les Illes Balears i la llengua. Anàlisi d'una enquesta", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 849, Pages 32-34, 2006. Paper.
 • Gabriel Bibiloni, Carles Castellanos i Lluís Marquet, "El procés d'elaboració de la llengua catalana, prenent com a referència l'elaboració verdagueriana", "Anuari Verdaguer. Revista d'estudis literaris del segle XIX.", Issue 14, Pages 253, 2006. Paper.
 • Melià, J., "El turisme i la projecció exterior de la llengua catalana", "Llengua i Dret", Volume 44, Pages 207-227, 2006. Paper.
 • Melià, J., "L'Estat espanyol: l'ofec de la diversitat", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 849, Pages 35-38, 2006. Paper.
 • Melià, J., "Els coneixements de català segons el cens de població de l'any 2001", "Treballs de Sociolingüística Catalana", Issue 18, Pages 31-42, 2006. Paper.
 • Melià, J., "A Theory of Linguistic Sustanibility", "Transfer. Journal of Contemporary Culture", Issue 1, Pages 152-154, 2006. Review.
 • Melià Garí, J., "El model trilingüe: l'errat (i erràtic) camí per fer créixer el coneixement d'anglès", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 854, Pages 3-7, 2006. Paper.
 • Corbera, J., "Antoni M. Alcover i el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana", "Saó", Issue 312, Pages 19-21, 2006. Paper.
 • Corbera, J., "El primer congrés internacional de la llengua catalana", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 312, Pages 25-29, 2006. Paper.
 • Corbera Pou, Jaume, "'L'aportació dels participants estrangers al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana'", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Volume Desembre, Issue 175, Pages 11-19, 2006. Paper.
 • Alomar Canyelles, A.I., "El I Congrés Internacional de la Llengua Catalana a la premsa mallorquina", "Estudis Baleàrics", Issue 82/83, Pages 19-43, 2006. Paper.
 • Alomar Canyelles, A. I., "Què devem al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 175, Pages 41-44, 2006. Paper.
 • Gomila Garcies, M., "La situació sociolingüística de les Illes Balears en tres publicacions recents", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 849, Pages 42-43, 2006. Summary.
 • Villaverde i Vidal, Joan-Albert, "Coneixements de català a les Illes Balears a l'inici del tercer mil·lenni", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 849, Pages 21-31, 2006. Paper.