Listen

Publications in journals

  • Melià, Joan, "Globalisation, interculturalism and multilingualism", "Transfer. Journal of Contemporary Culture", Issue 4, Pages 146-149, 2009. Review.
  • Corbera Pou, J., "VENY, Joan (2007): Escrits lingüístics mallorquins. Mallorca: Editorial Moll, 274 p.", "Estudis Romànics", Volume XXIX, Pages 439-441, 2009. Summary.
  • Corbera Pou, J., "Cicle 'La Romània conflictiva' (Universitat de les Illes Balears, febrer-abril i octubre-desembre de 2007)", "Estudis Romànics", Volume XXIX, Pages 586-588, 2009. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Quelques questions conflictuelles concernant l'alguérais", "Revue de Linguistique Romane", Volume 73, Issue 291-292, Pages 529-535, 2009. Paper.
  • Alomar Canyelles, Antoni I., "L'expressió de la data en català a Mallorca al llarg de la història", "Revista de Llengua i Dret", Issue 52, Pages 39-84, 2009. Paper.
  • Villaverde i Vidal, Joan-Albert, "La llengua catalana a Palma", "Serra d'Or. Publicacions de l'Abadia de Montserrat", 2009. Paper in press.
  • Astruc, Ll.; Prieto, P.; Payne, E.; Post, B.; Vanrell, M.M., "Acquisition of tonal targets in Catalan, Spanish, and English.", "Cambridge Occasional Papers in Linguistics", Volume 5, Pages 1-14, 2009. Paper.
  • Nadal, M.; Flexas, A.; Christensen, J.F.; Barceló-Coblijn, L.; Olivera, A.; Bustos, P.; Rosselló Mir, J., "L'evolució de l'ésser humà", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Issue 133, Pages 16-20, 2009. Paper.
  • Barceló-Coblijn, Lluís, "Darwin i el llenguatge", "Estudis Baleàrics", Issue 96/97, Pages 31-37, 2009. Paper.
  • Prieto, P; Aguilar, L.; Mascaró, I.; Torres-Tamarit, F.; Vanrell, M.M., "L'etiquetatge prosòdic Cat_ToBI.", "Estudios de Fonética Experimental", Volume XVIII, Pages 287-309, 2009. Paper.