Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "La llengua catalana a les Balears. Algunes dades recents sobres usos i coneixement", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 878, Pages 3-7, 2011. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Corbella, Dolores / Dorta, Josefa (eds.) (2009): La investigación dialectológica en la actualidad.
    Santa Cruz de Tenerife: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
    Información. Gobierno de Canarias. 371 p."
    , "Estudis Romànics", Volume XXXIII, Pages 429-432, 2011. Summary.
  • Corbera Pou, J., "Joan Veny: Estudis lingüístics valencians. Edició a càrrec d'Emili Casanova i Antoni Ferrando. Col·lecció Honoris Causa. Universitat de València, 2009, 340 pp.", "Caplletra. Revista de Filologia", Issue 50, Pages 237-241, 2011. Summary.
  • Vanrell, M.M.; Prieto, P.; Astruc, L.; Payne, E.; Post, B., "Adquisició dels patrons d'alineació i de camp tonal en català i espanyol.", "Anejos de Quaderns de Filologia", Pages 71-88, 2011. Paper.