Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "Societat, escola i llengua", "Pissarra", Issue 143, Pages 12-13, 2013. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "La pertinença lingüística: el cas de les Illes Balears", "Treballs de Sociolingüística Catalana", Issue 24, 2013. Paper.
  • Jaume Corbera Pou, "La llengua dels mitjans: clara, correcta i nacional. Sobre el model lingüístic del diari 'Ara'.", "CURS. Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana", Issue 7, 2013. Paper.
  • Corbera Pou, J., "En aquí parlen alguerès...", "Llengua Nacional", Issue 82, Pages 19-19, 2013. Paper.
  • Corbera Pou, J., "La nova diglòssia", "Llengua Nacional", Issue 85, Pages 8-11, 2013. Paper.
  • Vanrell, M.M.; Fernández-Soriano, O., "Variation at the interfaces in Ibero-Romance. Catalan and Spanish prosody and word order.", "Catalan Journal of Linguistics", Volume 12, Pages 253-282, 2013. Paper.
  • Vanrell, M.M.; Stella, A.; Gili-Fivela, B.; Prieto, P., "Prosodic manifestations of the Effort Code in Catalan, Italian and Spanish contrastive focus.", "Journal Of The International Phonetic Association", Volume 43, Issue 2, Pages 195-220, 2013. Paper.
  • Vanrell, M.M.; Mascaró, I.; Torres-Tamarit, F.; Prieto, P., "Intonation as an encoder of speaker certainty: information and confirmation yes-no questions in Catalan.", "Language and Speech", Volume 56, Issue 3, Pages 163-190, 2013. Paper.
  • Astruc, Ll.; Payne, E.; Post, B.; Vanrell, M.M.; Prieto, P., "Tonal Targets in Early Child English, Spanish, and Catalan.", "Language and Speech", Volume 56, Issue 2, Pages 163-190, 2013. Paper.
  • Barceló-Coblijn, Lluís, "El llenguatge com a sistema natural complex", "Llengua, Societat i Comunicació", Volume 11, Pages 27-33, 2013. Paper.