Listen

Publications in journals

  • Gabriel Bibiloni, "D'acadèmies i diccionaris", "El Temps", 2016. Paper.
  • Gabriel Bibiloni, "Els correctors que corregiren la construcció del català", "Llengua Nacional", Issue 97, 2016. Paper.
  • Astruc, Ll.; Vanrell, M.M., "Intonational phonology and politenes in L1 and L2 Spanish.", "Probus", Volume 28, Issue 1, Pages 91-118, 2016. Paper.