Listen

Publications in journals

  • Gabriel Bibiloni, "Pompeu Fabra: la vocació de construir una llengua nacional", "El Temps", Issue 1758, 2018. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Veny, Joan i Massanell, Mar: Dialectologia catalana. Aproximacio? pra?ctica als parlars catalans, Barcelona-Alacant-Vale?ncia: Universitat de Barcelona - Universitat d'Alacant - Universitat de Vale?ncia, 2015." [Publicació en línia], "Llengua & Literatura", Issue 28, Pages 206-209, 2018. Review.
  • Jaume Corbera Pou, "Carsten SINNER / Katharina WIELAND (ed.), Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag (Études linguistiques / Linguistische Studien, 12)" [Disponible en línia], "Revue de Linguistique Romane", Issue 82, Pages 571-575, 2018. Summary.
  • Barceló-Coblijn, Lluís, "Aproximació sociolingüística a la llengua de signes a les Illes Balears", "Llengua, Societat i Comunicació", Volume 16, Pages 1-10, 2018. Paper.