Inici

Bolletí mensual

Línies de recerca

  • Descripció de la situació sociolingüística de les Illes Balears, planificació lingüística i avaluació de les intervencions institucionals
  • Variació lingüística, models de llengua i contacte lingüístic
  • Desenvolupament, adquisició i ensenyament de llengües

Al dia amb el GRESIB

Cada mes el GRESIB elabora un bolletí amb les activitats i els treballs més destacats sobre les línies de recerca del grup.

Xarxes socials

Al nostre canal de YouTube podreu trobar els enregistraments dels seminaris que s’han realitzat, així com altres continguts relacionats amb les línies de recerca del GRESIB.

Calendari

GRESIB

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) està format per 20 investigadors, amb una trajectòrica acadèmica sòlida en els camps de la sociolingüística i la lingüística aplicada i teòrica. Les principals línies de recerca de l’equip són: la descripció de la situació sociolingüística de les Illes Balears, la planificació lingüística i l’avaluació de les intervencions institucionals; la variació lingüística, els models de llengua i el contacte lingüístic; i el desenvolupament, l’adquisició i l’ensenyament de llengües. El GRESIB forma part del catàleg de grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears i de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, representacions i usos del català) de l’Institut d’Estudis Catalans i s’encarrega de la gestió tècnica i de la supervisió del Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB). Des del 2022, també fa part de l’Institut de Recerca i Innovació Educatives (IRIE).

Activitats

Publicacions