Listen

Treballs de recerca fets a l'empara del GRESIB i el CDSIB

This language version doesn't exist

Treballs de Final de Màster

Maria del Mar Umbert Seguí: «Anàlisi dels coneixements lingüístics a les Illes Balears segons l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears del 2014». UIB, 2018.

Beatriu Defior Barcons: «Les llengües a les Illes Balears i Pitiüses (2014-2015)». UIB 2016

Miquel Gomila Garcies: «De primària a secundària: adolescents, llengua i consum cultural a Mallorca». UIB, 2015.

Òscar-Adrià Ibáñez Ferreté: «Estudis de les ideologies lingüístiques dels estudiants palmesans de ciències socials de la Universitat de les Illes Balears mitjançant la tècnica del grup de discussió». UIB, 2012.

Caterina Canyelles Marquès: «Les llengües de la immigració a les Illes Balears (2008-2010)». UIB, 2010.

Treballs de Final de Grau

Joana Catany Blázquez: «Oferiments i peticions: un estudi contrastiu entre el català i el polonès sobre les estratègies de cortesia». UIB, 2019. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Maria del Mar Vanrell Bosch.

Joan Lluís Cañellas i Simonet: «El parlar dels carboners: tretze entrevistes de testimonis de l’ofici del carbó a Mallorca». UIB, 2010. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Jaume Corbera Pou.

Miquel Roig Serra: «Anàlisi de corpus d'infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques». UIB, 2019.  Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Maria del Mar Vanrell Bosch.

Maria del Mar Riera Mieras: «La situació de la llengua catalana en els espais publicitaris dels mitjans de comunicació audiovisuals: el cas de TV3 i IB3». UIB, 2019. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Dídac Alcalà i Villa: «El paisatge lingüístic d’un municipi amb turisme cultural i paisagístic. Anàlisi de la retolació institucional i comercial de Valldemossa (Mallorca)». UIB, 2018. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Adolfo Calvo Barreiro: «Variació en la interfície prosòdia-sintaxi». UIB, 2018. Treball tutelat per Maria del Mar Vanrell Bosch.

Aleix Pizà Sureda: «"Encomana el català": retòrica i símbols d'una planificació lingüística moderna». UIB, 2017. Treball tutelat per Rosa Calafat Vila.

Mateu Català Horrach: «Interpel·lacions interpersonals en un àmbit privat». UIB, 2016. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Natàlia A. Hendriks Sánchez: «Anàlisi de l’assimilació de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. Centrat especialment en la normativa de pronoms relatius i pronoms febles». UIB, 2016. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Mireia Pol Pons: «Anàlisi intergeneracional del parlar de Binissalem». UIB, 2016. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Catalina Bauzà Jaume: «La transmissió lingüística intergeneracional en parelles lingüísticament mixtes (català/castellà) a un poble de l’interior de Mallorca (Sineu)». UIB, 2015. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Joana Covas Pol: «Anàlisi de les dificultats en la representació fonèmica en llengua catalana, la primera passa dels infants cap a l’ortografia». UIB, 2015. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Antoni Martínez Fontanillas: «Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)». UIB, 2015. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Maria del Mar Juan Sant Martí: «Plurilingüisme en els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Porreres». UIB, 2014. Tutoritzat per Joan Melià Garí.

Maria Antònia Roig i Grimalt: «Política lingüística i experiències de planificació de l’ús lingüístic». UIB, 2014. Treball tutelar per Rosa Calafat Vila

Francisca Maria Alzamora Llaneras: «La llengua catalana a IB3 Televisió. El bilingüisme als mitjans de comunicació». UIB, 2013. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Sebastiana Bover Rosselló: «Immigració i integració lingüística. Deu casos de famílies al·lòctones amb fills en edat escolar residents al sud-est de Mallorca». UIB, 2013. Treball tutoritzat per Joan Melià Garí.

Martina Neus Tous Ribas: «El model de llengua del blogs d’Internet. Anàlisi de deu blogs dels diaris Ara i Vilaweb». UIB, 2013. Treball tutoritzat per Joan Melià Garí.