Categories
Publicacions

Calafat Vila, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat , R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas17, 905–923.

En la Revista Cauriensi es publica l’article «Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación», de Rosa Calafat. L’estudi se centra en les conseqüències legislatives en matèria de política lingüística en el segle XVIII en l’entorn espanyol, les quals apostaven per la llengua viva en detriment del llatí. Tanmateix, Mallorca i Menorca es resistiren a aquestes polítiques. En aquest context, fa una anàlisi, a partir de la sociolingüística i la didàctica, de les gramàtiques i dels quaderns escolars en ús en les dues illes fins a mitjan segle XIX per provar que el continuisme metodològic en l’educació escolar va permetre la perduració del català a les aules més enllà de l’any 1821 (més informació).