Categories
Publicacions

Calafat, R. (2023). El libro de texto en Mallorca (siglo XVIII): el catecismo escolar en catalán y las obras trilingües. Hipogrifo, Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, 11(2), pp. 271-288.

Calafat, R. (2023). El libro de texto en Mallorca (siglo XVIII): el catecismo escolar en catalán y las obras trilingües. Hipogrifo, Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, 11(2), 271-288.

Calafat, R. (2023). El libro de texto en Mallorca (siglo XVIII): el catecismo escolar en catalán y las obras trilingües. Hipogrifo, Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, 11(2), 271-288. https://doi.org/10.13035/H.2023.11.02.22 

Aquest article analitza, des d’un context catalanoparlant, els efectes en sentit ampli als llibres de text -gramàtiques, diccionaris, vocabularis i catecismes- provocats per l’homogeneïtzació lingüística al segle XVIII, sobretot a Mallorca. Els temes d’anàlisi són, principalment, el conflicte entre les entitats governamentals i les administracions locals en qüestió de canvi lingüístic, els decrets borbònics en relació amb l’ensenyament i, finalment, la presentació del Sempere llatí adaptat i explicat de viva veu en català. (Més informació).