Categories
Publicacions

Cuberos, Rosado & Mañas

Cuberos Vicente, R., Rosado Villegas, E., i Mañas Navarrete, I. (2024). Towards a graded lexical inventory of multi-word combinations. The distribution of collocations across Spanish CEFR levels, International Journal of Applied Linguistics.

Cuberos Vicente, R., Rosado Villegas, E., i Mañas Navarrete, I. (2024). Towards a graded lexical inventory of multi-word combinations. The distribution of collocations across Spanish CEFR levels, International Journal of Applied Linguistics.

Les col·locacions han adquirit una importància cada cop major en la nostra comprensió de l’aprenentatge de llengües estrangeres. A l’hora d’establir objectius d’aprenentatge de vocabulari, encara sorgeixen dubtes sobre com abordar les col·locacions. Aquest article explora la distribució de les col·locacions en la producció en espanyol de la L1 i la L2 amb l’objectiu últim d’informar el disseny d’inventaris lèxics graduats de combinacions multiparaula. Per això, s’exploren tres propietats definidores de les col·locacions en les dades de producció de la L1 i la L2, així com a través de diferents nivells de competència en la L2: l’estructura sintàctica, la transparència semàntica i la força de l’associació. Els resultats indiquen que hi ha un augment de la densitat i la diversitat col·locacional, però que les característiques aïllades de les col·locacions no prediuen el domini de la L2. Els resultats suggereixen la necessitat d’avaluar l’ús de col·locacions amb un alt nivell de granularitat. (Més informació).