Categories
Publicacions

Castell et al. 2023 – Anuari

Castell, X., Cremades, E., i Vanrell, M.M. (2024). Els joves i les llengües a les Illes Balears: actituds, trajectòries i usos lingüístics predominants. Dins M. Vives Barceló i B. Pascual Barrió (Ed.), Anuari de la Joventut de les Illes Balears (pp. 233-251). Institut Balear de la Joventut.

Castell, X., Cremades, E., i Vanrell, M.M. (2024). Els joves i les llengües a les Illes Balears: actituds, trajectòries i usos lingüístics predominants. Dins M. Vives Barceló i B. Pascual Barrió (Ed.), Anuari de la Joventut de les Illes Balears (pp. 233-251). Institut Balear de la Joventut.

Aquest article fa una aproximació a les actituds i als usos lingüístics de la població jove de les Illes Balears partint d’un enfocament tant quantitatiu —basat en les dades de les enquestes d’usos lingüístics existents (ES2004, EULIB2014) i en l’estudi ECCIB2016— com qualitatiu (extreta sobretot de les entrevistes i els grups de discussió de l’estudi AULIJOVIB). Aquesta doble aproximació permet constatar que el català es troba en una situació de retrocés a les Illes Balears, en la mesura que és sobretot la població catalanoparlant inicial la que muda al castellà com a llengua habitual en diversos contextos (laboral, acadèmic, consum cultural o hàbits de lleure) i la que sol convergir a la llengua de l’interlocutor si aquesta llengua és la predominant socialment (és a dir, el castellà). Per aquest motiu, es proposen una sèrie d’accions que haurien de permetre establir prioritats i objectius realistes per a poder, en última instància, capgirar la situació. (Més informació).